„Örömre derülnek, akik rá tekintenek…”

                                                                                                                                                                                    Zsoltárok könyve 34,6

 

Kedves Las Vegas-i Magyarok!

 

„Örömre derülnek, akik rá tekintenek.” – mondja a zsoltáros (34. zsoltár, 6. verse). Örömre derülnek, akik a bajban, a nehézségekben Istenre tekintenek. Örömre derülnek, akik tudják, hogy jó az Úr. Tudják, hogy minden sötét felleg fölött ott világol az Ő jóságának napja. Tudják és nem felejtenek el Istennek a jóságára tekinteni. Arra, hogy Ő minket szerető, nekünk segíteni, nekünk kedvezni, bennünket megáldani akaró Isten. Akiről ezt mondhatja Pál apostol: „A ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?” (Rm 8,32)

Aki az Istenre tekint, az egy örök tájékozódási pontot talál magának. Nagy utazók jegyezték fel, hogy a sivatagban azért könnyű eltévedni, mert az ember hiába indul el egy irányba, mivel az egyik lába erősebb, mint a másik és azzal nagyobbat lép, egy idő után elkezd kitérni a gyengébb lába irányába és végül egy teljes kört ír le. Ugyanoda kerül, ahonnan elindult. Egyhelyben köröz. Ha nincsen tájékozódási pont, ha nincsen, amire az ember a szemét függesztené és irányába tartana eltéved, egyhelyben topog. Hányan érzik úgy, hogy egyhelyben forog az életük. Nem jutnak egyről a kettőre. Nincsen tájékozódási pontjuk, nincs ami irányt, célt, értelmet adna nekik. Aki viszont az Istenre tekint, az ő jóságát, kegyelmes valóját veszi alapul, az életének egy olyan tájékozódási pontot ad, ami kivezeti a bajokból, nehézségekből, a lelki sivatagokból.

Mert a zsoltáros örömének alapja nem csupán az, hogy Isten jó, hanem az, hogy ő elsősorban Istennek erre a jóságára tekint. Istenben, mint „jó Istenben” hisz, mint ilyentől vár tőle segítséget. Ez pedig megerősíti a hitét, megerősíti Istenbe vetett bizalmát. Tudja, hogy Isten meg fogja hallgatni kérését, meg fogja szabadítani bajából: „Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek” Sőt a zsoltár eredeti szövege azt is megengedi számunkra, hogy így fordítsuk ezt a sort – felszólító módban: „Nézzetek fel rá, és arcotok ragyogni fog”

Lehorgasztott fejjel járunk? Nézzünk fel hát rá! A 2013-as év folyamán merítsünk erőt abból, hogy olyan Istenünk van, aki jóságából egyetlen fiát is képes volt odaáldozni értünk. Nézzünk fel hát rá, aki – ahogyan ez a zsoltár záró sorai is mondják – „megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül.” Hatalmas dolog, hogy még ez a zsoltár is Jézus értünk hozott áldozatát állítja elénk: „megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül.” Nézzünk fel hát rá! Ne a magunk elégtelenségére, kudarcaira; ne mások mentegetőző vállvonogatására, ne felnagyított, előttünk tornyosuló bajainkra, hanem nézzünk fel rá; hogy megérezzük és meglássuk, hogy valóban jó az Úr! Ámen!

 

Ezekkel a gondolatokkal hívunk mindenkit évkezdő istentiszteletünkre, amelyet

2013. január 27-én délután 5 órától tartunk a Grace Reformed Church-ben

(920 S Decatur Blvd., Las Vegas, 89107)

 

Az istentisztelet után szeretetvendégséget, az istentisztelet alatt a gyermekeknek külön teremben foglalkozást tartunk. További információk kaphatók Fodor-Wilson Irénke presbitertől (irenkefw@gmail.com; 702-510-7358).

 

A 2013-as év folyamán is mindig hónap utolsó vasárnapján tartjuk majd alkalmainkat:

Előreláthatólag: 2013. január 27-én, 2013. február 24-én (böjti), 2013. március 31-én (húsvéti)

 

Dear Hungarians of Las Vegas!

 We are glad to inform you that our next worship service will be held on the 27th  of January, 2013. During the service we are providing Sunday School for the children in Hungarian language.  After the service please join us for a cup of coffee, some cookies and most of all for brotherly talk in the Fellowship Hall.

 

 HUNGARIAN REFORMED CHURCH OF LAS VEGAS

 


Rev. Dr. Gabor J Lanyi,

Missionary Pastor,

gaborlanyi@yahoo.com,

909-223-5037

Kardos Tibor

Chief Elder

apukardos@aol.com,

702-228-3998

       Rt. Rev. Sandor Szabo,

Bishop

revsand@aol.com,

     909-527-419